Pulsetech

Plastik enjeksiyon uygulamasında kalıp yüzeyinin ısıkontrolü üretim prosesini doğrudan etkiler. Yüksek kalıpsıcaklığı, ürünün yüzey kalitesini olumlu etkilemesinekarşın, soğuma süresinin uzamasına ve çevrimsüresinin de artmasına neden olur. Kalıp yüzeysıcaklığının düşmesi halinde ise soğuma süresi kısalır,fakat ürünün yüzey kalitesine faydası olmaz.

Geleneksel soğutma ve dinamik ısı kontrol sistemlerikalıp ısısının kontrolünü mevcut soğutma sisteminemüdahale etmeden yapar. Geleneksel Soğutmauygulamasında sabit soğutma su akışı enjeksiyonprosesinin genelinde kullanılır. Genelde soğutmasuyunun ısısı kalıp sıcaklığı ile aynı olur.

Dinamik ısı kontrol uygulamasında birim zamanda değişken su miktarı kullanarak, soğutma prosesikesintiye uğratılır. Böylelikle soğutma süresi kısaltılarak kalıp sıcaklığı optimum seviyede tutulur. Kısalansoğutma süresi sayesinde enerji kullanım gereksinimi azalarak, enerji tasarrufu sağlanır.

Bilindiği üzere, geleneksel soğutma sisteminde, kalıp yüzey sıcaklığı ve kullanılan su miktarı sabittir.Dolayısıyla soğutma zamanı da sabittir.Dinamik ısı kontrolünde ise kalıp yüzey sıcaklığı ölçülerek, değişken su miktarı ve sıcaklığı kullanarakbölgesel optimum yüzey sıcaklıkları elde edilir.Döküman İsmi Doküman
Pulsetech Broşür PULSEtech.pdf